Tylko u nas nietuzinkowe informacje.

lean

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. Techniki lean Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Skorzystanie z metod lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w firmie z reguły poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które procesy są zbędne dla firmy.